شناخت رنگ 1

شناخت رنگ 1

شناخت رنگ 1

اساس هر تئوری رنگ، حلقه رنگ است و دسته بندی رنگ ها را مشخص می کند. یک دایره رنگ اتدایی که در آن رنگ های قرمز، زرد و آبی وجود دارند.

در واقع دایره رنگ سنتی در هنرهای تجسمی به کار می آید.

سرایزاک نیوتون در سال 1666 اولین نمودار رنگ دایره شکل ار به وجود آورد. از آن زمان تاکنون دانشمندان و هنرمندان به مطالعه و طراحی نمونه های متنوع و مختلف این مفهوم اولیه بوده اند. برای آشنایی با تئوری رنگ و شناخت و کاربرد رنگ در نقاشی یاداوری این نکته لازم است که رنگ در حقیقت همان نور است. زمانی که نور سفید از منشور عبور کرده و تجزیه می شود می توان طیف رنگ های خالص را با چشم دید. هر رنگی که در پیرامون خود می بینیم در حقیقت نوری است که جسم به چشم ما بازتاب می کند.

رنگ های اصلی:

منظور از رنگ های اصلی یا درجه ی اول رنگ هایی است که معمولا از ترکیب هیچ کدام از رنگ های دیگر حاصل نمی شود. بلکه سایر رنگ ها، از ترکیب آنها با یکدیگر ساخته می شوند. رنگ های اصلی زرد، قرمز و آبی در صورتی که در خالص ترین حالت خود باشند و هیچ گرایشی به رنگ های دیگر در آنها دیده نشود. وقتی با یکدیگر مخلوط شوند، خاکستری بسیار تیره ای را به وجود می آورند.

معمولا رنگ هایی که در بازار عرضه می شوند، رنگ هایی با کیفیت واقعی رنگ های اصلی نیستند. در میان زردهای موجود در بازار، زرد کادمیون با درجه تیرگی متوسط نزدیک ترین رنگ به رنگ زرد دایره رنگ است. 

از مشهورترین قرمزهایی که در بازار موجود است قرمز کادمیوم و قرمز الیزارین است که در انواع مختلف سیر و روشن ساخته می شوند و در عین حال هیچ کدام قرمز اصلی نیستند. اما مخلوط این دو به قرمز اصلی نزدیک است. 

معروف ترین رنگ های آبی موجود در بازار آبی اولترامارین، آبی کبالت و آبی پروس است. اما آنها با آبی اصلی تفاوت دارند. با کمی تیره و روشن کردن ابی کبالت و ابی اولترامارین می توان از آنها به عنوان آبی اصلی استفاده کرد.

رنگ های درجه دوم:

این رنگها که رنگ های مکمل هم گفته می شوند از مخلوط کردن دو رنگ اصلی ساخته می شوند.

زرد+ سبز= ابی            زرد+ قرمز= نارنجی       قرمز+ آبی= بنفش

هر یک از رنگ های درجه ی دوم، مکمل یکی از رنگ های اصلی است. به همین دلیل به رنک های درجه دوم، رنگ های مکمل گفته می شود. دو رنگ مکمل، وقتی با هم مخلوط می شوند خاصیت رنگین بودن یکدیگر را خنثی می کنند. یعنی از مخلوط کردن آنها یک رنگ خاکستری ایجاد میشود. 

در دایره دوازده تایی رنگ، هر دو رنگ مکمل به صورت قطری از دایره روبروی هم قرار دارند.

رنگ های درجه سوم:

این دسته رنگ ها که رنگ های ترکیبی می گویند. این رنگ ها از مخلوط کردن رنگ های اصلی با رنگ های درجه ی دوم ساخته می شوند. رنگ های درجه ی سوم عبارتند از : زرد- نارنجی، قرمز- نارنجی، قرمز- بنفش، بنفش- آبی، سبز- آبی، سبز- زرد. به این ترتیب با اضافه کردن این شش رنگ به سه رنگ اصلی و سه رنگ درجه دوم، چرخه دوازده تایی رنگ کامل می شود.

هنرمندان، پژوهشگران، رنگ شناسان عموما رنگ ها را به شیوه های مختلفی دسته بندی کرده اند. در این جا براساس چرخه دوازده تایی رنگ پیشنهادی ایتن که از همه دسته بندی ها مشهورتر و دارای اعتبار بیشتری است.

رنگ های خنثی:

این رنگها از ترکیب رنگ های دیگر به وجود می آیند و می توانند اثرات مثبت یا منفی داشته باشند و رنگ های سفید، خاکستری، سیاه، بژ و قهوه ای هستند. 

به ادامه مطلب در شناخت رنگ 2 مراجعه کنید.

در ادامه با ما همراه باشید با :

1- ابرنگ   2-نکات مهم رنگ روغن   3-پاک کن در سیاه قلم    4- عناصر بصری 2  5-  عناصر بصری1


ارسال نظر

نام (اختیاری)

ایمیل (ضروری)

نظر